Anunturi

Săptămâna de Inovare şi Transfer Tehnologic la USM

Postat 19/09/2017
Programme_I&TT_week_2

Universitatea de Stat din Moldova organizează Săptămâna de Inovare şi Transfer Tehnologic în perioada 3-6 octombrie 2017. Informaţia detaliată despre eveniment şi datele de contact ale organizatorilor sunt expuse în continuare: OPORTUNITATE UNICĂ LA USM– PRIMUL BOOTCAMP BOOTCAMP – Școalainteractivă a tânăruluiantreprenorinovativ 4 OCTOMBRIE 2017 Invităm toți doritorii – studenți și masteranzi USM – de a se înscrie și participa la lucrările primei […]

Prezentarea tezei de doctor habilitat în științe politice cu titlul: „ Социо-политические аспекты становления и консолидации гражданского общество в Республике Молдова: институциональное и человеческое измерение.” a dlui Nicolai Țveatcov

Postat 15/09/2017

Pe data de 26 septembrie 2017, ora 15:00, în sala 208, Blocul VI al USM (str. N. Testimițeanu, 6) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice în cadrul căreia dl Nicolai ȚVEATCOV  va prezenta spre examinare teza de doctor habilitat în științe politice cu titlul: „Социо-политические […]

Susținerea tezei de doctor habilitat în științe politice ”Interesele geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016)”

Postat 15/09/2017

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitatîn științe politice ” Interesele geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016)”   Pretendent: Cebotari Svetlana Consultant ştiinţific:Saca Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice,profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: DH -562. 01la Universitatea de Stat din Moldova Tema tezei: Interesele geostrategice ale Federației Ruse în contextul […]

STUDIILE SUPERIOARE DE DOCTORAT: ADMITEREA 2017

Postat 13/09/2017

Suntem în ajunul concursului pentru admiterea la studiile superioare de doctorat în anul de studii 2017-2018.  Depunerea actelor se va desfășura în zilele lucrătoare din perioada 2-13 octombrie 2017 pe adresa:  Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60, Chişinău, bloc 2 Anexa, biroul 20. Universitatea de Stat din Moldova vă informează  că admiterea la studiile superioare de doctorat la USM se va […]

Susținerea tezei de doctor habilitat în științe pedagogice cu titlul: „Bazele teoretice și praxiologice ale mediului universitar de formare-dezvoltare în contextul integrării activităților științifice, curriculare și extracurriculare”

Postat 12/09/2017

Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în științe pedagogice cu titlul: „Bazele teoretice și praxiologice ale mediului universitar de formare-dezvoltare în contextul integrării activităților științifice, curriculare și extracurriculare”   Pretendent: Eni Valentina Conducător ştiinţific: Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 30 531.01 – 16 la Universitatea de Stat […]

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Одесские чтения: актуальные проблемы Всемирной истории”

Postat 12/09/2017

Международнойнаучно-практическойконференциистудентов, аспирантов и молодыхученых “Одесскиечтения: актуальныепроблемыВсемирнойистории”, котораясостоится 20-21 октября2017годана историческомфакультетеОдесскогонациональногоуниверситетаимени И.И. Мечникова. Уважаемыеколлеги! Одесскийнациональныйуниверситетимени И.И. Мечникова приглашает Вас принятьучастие в Международнойнаучно-практическойконференциистудентов, аспирантов и молодыхученых “Одесскиечтения: актуальныепроблемыВсемирнойистории”, котораясостоится 20-21 октября2017годана историческомфакультетеОдесскогонациональногоуниверситетаимени И.И. Мечникова. Предлагаютсяследующиенаправленияработы: Историядревнего мира Историясреднихвеков НоваяисториястранЗападнойЕвропы и Северной Америки НовейшаяисториястранЗападнойЕвропы и Северной Америки ИсториястранАзии и Африки Историяюжнославянского и западнославянского мира ИсторияВосточнойЕвропы в средниевека и […]

Lansarea campaniei de informare a studenților despre programul de mobilități academice Erasmus +

Postat 10/09/2017

Joi, 14 septembrie, începând cu ora 13.30 în Sala de conferințe 216, bloc 2 a Universităţii de Stat din Moldova va avea loc lansarea campaniei naționale „Information Day” de informare a studenților interesați de studii europene privind oportunitățile disponibile în cadrul Programului Erasmus+. În cadrul evenimentului va fi prezentat modul de organizare în cadrul USM a mobilităților Erasmus+: de la […]

LECŢIA PUBLICĂ A PROFESORULUI UNIVERSITAR JAN TOMASZ GROSS, UNIVERSITATEA PRINCETON, SUA

Postat 7/09/2017

Joi, 14 septembrie 2017, cu începere de la ora 10:00 în sala de conferinţe 216, blocul de studii nr. 2 a USM va avea loc lecţia publică a distinsului istoric și profesor universitar Jan Tomasz Gross (Universitatea Princeton, SUA) şi prezentarea cărții “Recolta de Aur: Evenimente la Periferia Holocaustului”, scrisă de Jan Tomasz Gross și […]

„Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană. Cazul Republicii Moldova”

Postat 4/09/2017

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe politice cu titlul: „Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană.Cazul Republicii Moldova”   Pretendent:Morari Cristina Conducător ştiinţific:Vasilescu Grigore, doctor habilitat în ştiinţe filosofice, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat:D 30. 562. 04 – 01 Tema tezei:Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană. Cazul Republicii […]

CONCURSUL ,,BURSA SPERANŢEI 2017”

Postat 30/08/2017

BCR Chișinău lansează a treia ediție a concursului ,,Bursa Speranței” destinat studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare. Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare. Participanţii își pot depune dosarul la sediul BCR Chișinău S.A., care […]

Noutati


Lansarea site-ului Oficiului de Transfer Tehnologic al USM

Postat 19/09/2017
OTT_homepage

Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova anunță lansarea site-ul Oficiului de Transfer Tehnologic al USM: http://ott.usm.md/ Site-ul reprezintă un veritabil portal web la resursele informaționale și manageriale în domeniul inovării și transferului tehnologic, în corespundere cu misiunea USM de promovare a politicii de stat în sfera ştiinţei și inovării şi în […]

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională ,,Cercetare şi gestionarea resurselor de sol”.

Postat 11/09/2017
p9

În perioada 8-9 septembrie 2017 la USM s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională ,,Cercetare şi gestionarea resurselor de sol”

COMUNICAT INFORMATIV – DECLARAŢIA SENATULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA din 30.08.2017

Postat 4/09/2017

Senatul USM este cel mai înalt for deliberativ şi decizional la nivelul Universităţii de Stat din Moldova, care reprezintă comunitatea universitară, promovează libertatea academică şi autonomia universitară. Regulamentele şi hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii şi pot fi modificate numai de către Senat. Senatul controlează, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi prevederile Cartei […]

Studia Universitatis Moldaviae reevaluată în calitate de revistă științifică Categoria B

Postat 4/09/2017
2 (1)

                                                                        Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae” a fost fondata în anul 2007 cu denumirea […]

Conferința CEEC-TAC4 în domeniul analizei termice și calorimetriei

Postat 4/09/2017
1

  În perioada 28-31 august 2017 și-a desfășurat lucrările cea de-a IV-a Conferință Internațională de Analiză Termică și Calorimetrie din Europa Centrală și de Est. Peste 300 de savanți din 35 de țări ale lumii, s-au reunit la Chișinău, în cadrul acestei conferințe științifice internaționale organizate de către Universitatea de Stat din Moldova și Academia […]

Mesajul rectorului USM de Ziua Cunoştinţelor

Postat 1/09/2017

USM – garant al unui viitor prosper DRAGI TINERI STUDIOŞI! ONORAŢI COLEGI! STIMAŢI PĂRINŢI! Astăzi, de Ziua Cunoștințelor, este un lucru firesc ca în calitatea mea de conducător al uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova, să rostesc tradiționalul: ”Bine ați sosit la Universitatea de Stat din Moldova!”. Îmi exprim recunoștința […]

Rectorul Universităţii din Istanbul în vizită la USM

Postat 30/08/2017
2

În data de 25 august 2017 la USM a avut loc întrevedearea dlui rector Gheorghe Ciocanu cu dl Mahmut AK, rectorul Universităţii din Istanbul, însoţit de dl Hulusi Kiliç, ambasadorul Republicii Tircia în RM. În cadrul întâlnirii parţile au discutat posilităţile de colaborarea academică între univesrităţi, s-au identificat domeniile de interes comun în activitatea de […]

USM DIN NOU PRIMA ÎN TOPUL UNIVERSITĂŢILOR DIN RM

Postat 31/07/2017
Ranking Web of   Universities-page-001

Recent clasamentul mondial Ranking Web of Universities, elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei, a publiat rezultatele ediţiei din iulie 2017. Potrivit acestuia Universitatea de Stat din Moldova (USM) este prima universitate din Republica Moldova, plasându-se pe locul 221 în Europa Centrală şi de Est, pe locul […]

Apprendre la langue de Molière avec l’Association Français sans Frontières

Postat 25/07/2017
20106525_1503814556376104_8395746083038751209_n

La deuxième année déjà, l’Association à but non lucratif Français sans Frontières, basée à Lyon (France), accueille les étudiants de notre université à ses deux camps d’été, organisés à Verkhovyna et à Koblevo/Odessa, en Ukraine. Ce sont des camps d’été bien animés et bien équipés, proposant aux étudiants ukrainiens et moldaves des activités vouées à renforcer leur […]

Colloquium-ul de vară de la Saharna „Cercetări interdisciplinare la siturile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean”

Postat 17/07/2017
6

Laboratorul Ştiinţific „Tracologie” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova organizează Colloquium-ul de vară de la Saharna cu tema: Cercetări interdisciplinare la siturile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean. Manifestarea va avea loc la baza arheologică a USM din localitatea Saharna, raionul Rezina în perioada 13-16 iulie 2017.    Participanţi:   Specialişti în domeniu din România, […]