Ziua 3. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Ziua 3. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări  pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Ziua a 3-a de lucru în cadrul workshop-lui a fost aplicativ-practică ce viza conlucrarea în grup a participanților. Atelierul a fost centrat pe examinarea mijloacelor și instrumentelor pentru facilitarea promovării patrimoniului cultural, care pot fi aplicate în Republica Moldova în

Ziua 2. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Ziua 2. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări  pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Programul pentru ziua a 2-a de lucru în cadrul workshop-lui a fost oferit prin exemple de programe și activități ale regiunii Mugello din Italia (raportor Simone Siliani). De asemenea, au fost prezentate exemple de politici trans-frontaliere relevante pentru patrimoniul cultural,

Workshop cu genericul „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova”

Workshop cu genericul „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări  pentru Republica Moldova”

În perioada 3-5 aprilie 2019, membrii Departamentului Economie, Marketing și Turism, FȘE, USM, Corețchi Boris, dr., conf. univ. și Bulat Veronica, dr., lect. univ. participă la workshop-ul intitulat  „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări

Activitate de seminar la disciplina Logistica și distribuția în turism Utilizarea metodei interactive ”Explozia stelară” Participanți: studenții specialității Servicii hoteliere, turism și agrement, anul II.

Activitate de seminar la disciplina Logistica și distribuția în turism Utilizarea metodei interactive ”Explozia stelară” Participanți: studenții specialității Servicii hoteliere, turism și agrement, anul II.

Grupa SHTA 1701,  Facultatea Ştiinţe Economice, USM, în cadrul orelor de seminar la disciplina ”Logistica și distribuția în turism”  au realizat, în data de 20.02.2019, două proiecte la tema ”Logistica distribuției în activitatea de turism” utilizând metoda interactivă ”Explozia stelară”.